INCORO INCORO-kontrukce budov INCORO
  INCORO
 
   
menu

SANACE STROPŮ

menu

SANACE SLOUPŮ A STĚN

menu

PANELY BEZ PRŮHYBU

menu

DŘEVO PRO VYSOKÉ BUDOVY

menu

PROLAMOVÁNÍ OTVORŮ

menu

ZAJIŠTĚNÍ STROPŮ HURDIS

   
menu

O NÁS

   
   

kontakty
  KONTAKTY
 

Prof. Ing. VÁCLAV ROJÍK, DrSc.
Na Hřebenkách 61
150 00 Praha 5

  e-mail: incoro@seznam.cz
telefon: +420 602 685 209

 

created by WEB-STUDIO

INCORO
 

O NÁS

 
 

Prof. Ing. Václav Rojík, DrSc. absolvoval Stavební fakultu ČVUT v roce 1952, od šedesátých let po jmenování docentem a řádným profesorem v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb a po studiu ve Francii, Itálii a v Německu vedl obor Pozemní stavby fakulty a katedru Konstrukcí pozemních staveb. Založil a rozvíjel předmět Konstrukční systémy budov a do práce katedry zavedl metody kvantitativní analýzy z hlediska statiky a stavební fyziky.

 

Vedle vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti spolupracuje jako expert, projektant a dodavatel konstrukcí, zejména v oblasti rekonstrukce budov. Je soudním znalcem v oboru stavebnictví se zvláštní specializací pro teorii konstrukcí budov, autorizovaným inspektorem, autorem několika stovek výzkumných a vývojových zpráv a publikací a desítek patentů a užitných vzorů.

 

Po založení kanceláře INCORO se profesor Rojík věnuje zpracovávání patentů a v praktické činnosti vyhledává takové úkoly, při kterých patentová řešení uplatňuje na stavbách. Soustavně tak jejich provádění zdokonaluje a zhospodárňuje.

Př komplexnějších úlohách spolupracuje s předními specialisty, kolegy z fakulty a bývalými asistenty, kteří se postupně stali experty v oblasti kvantitativní analýzy ve statice, tepelné technice, a v ostatních oblastech stavební fyziky.