INCORO INCORO-kontrukce budov INCORO
  INCORO
 
   
menu

SANACE STROPŮ

menu

SANACE SLOUPŮ A STĚN

menu

PANELY BEZ PRŮHYBU

menu

DŘEVO PRO VYSOKÉ BUDOVY

menu

PROLAMOVÁNÍ OTVORŮ

menu

ZAJIŠTĚNÍ STROPŮ HURDIS

   
menu

O NÁS

   
   

kontakty
  KONTAKTY
 

Prof. Ing. VÁCLAV ROJÍK, DrSc.
Na Hřebenkách 61
150 00 Praha 5

  e-mail: incoro@seznam.cz
telefon: +420 602 685 209

 

created by WEB-STUDIO

INCORO
 

PANELY BEZ PRŮHYBU

 
 

Praktické osvojení metod předpínání při rekonstrukcích budov vedlo k rozšíření aktivit firmy i do oblasti prefabrikovaných konstrukcí na bázi betonu. Do betonové směsi se vkládají před odformováním uměle zakřivené ocelové prvky, které vzbudí v prefabrikátu negativní ohybové momenty. Myšlenka je odzkoušena a připravena k širšímu použití pro stropní konstrukce. Podstata vynálezu je patrna z příkladu provedení vynálezu a z obr. č. 4

 

Postup výroby zkušebního panelu lze vidět na sérii fotografií.

 

Výroba paneluVýroba paneluVýroba panelu

 

Výroba paneluVýroba paneluVýroba panelu

 

Výroba paneluVýroba panelu

 

Předností tohoto předpínání panelů je přímý tvar bez průhybu a zanedbatelné namáhání betonu, což vede k odstranění účinků dotvarovávání betonu, tj. strop zůstává trvale přímý. K předpětí se používá subtilních válcovaných nebo girlandových nosníků.

 

Ocelovou výztuž lze do formy uložit napřímenou z původně prohnutého tvaru (obr. č. 5). Podstata v řešení spočívá v tom, že ocelový prvek, umístěný uvnitř nosníku, je ve výrobní formě zabetonován napřímený z původně prohnutého tvaru. Předpětí panelu se tak dosahuje prohnutím kovového prvku, jehož tendence k návratu do původního tvaru po zabetonování se vyrovná s budoucí tendencí panelu k průhybu od zatížení a tím dojde k vymizení napětí a deformace v betonu. Kovový předpjatý prvek může být proveden z tenkostěnných ocelových U profilů nebo je proveden z prutových nosníků.

 

Jinou možností je likvidace průhybu panelu podle vynálezu, který spočívá v prvním kroku v ohnutí základního prvku nosníku pomocí speciálního přípravku a v druhém kroku v připojení poddajných plochých příložek na horní a spodní plochu. Po spřažení základního prvku s příložkami se pomocný přípravek na ohnutí odstraní. Poddajné ploché příložky mají nízkou ohybovou tuhost, jsou z plechu. Uvedeným způsobem, kdy jsou dolní vlákna základního prvku tlačena a horní tažena, je spřažený nosník připraven přenášet zatížení s průběhem napětí po průřezu obráceného znaménka než od budoucího zatížení (výsledkem je zmenšení až likvidace normálového napětí v základním prvku panelu) a s větší ohybovou tuhostí (výsledkem je omezení až likvidace průhybu panelu). Podstata řešení je objasněna na přiložených obrázcích, kde

  • obr. č. 6 znázorňuje ohnutí základního prvku silami N pomocí speciálního přípravku,
  • obr. č. 7 znázorňuje spřažení základního prvku s příložkami,
  • obr. č. 8 znázorňuje napřímení nosníku po odejmutí sil N a po zatížení q,
  • obr. č. 9 ukazuje skládání normálového napětí základního prvku od zatížení N a spřaženého nosníku od zatížení q + N do výsledného napětí a to na obrázku 9a při oboustranné příložce, na obrázku 9b při připojení příložky na horní ploše a na obrázku 9c na dolní ploše základního prvku.

 

Průhyb panelu

 

Průhyb panelu

 

 

Průhyb panelu