INCORO INCORO-kontrukce budov INCORO
  INCORO
 
   
menu

SANACE STROPŮ

menu

SANACE SLOUPŮ A STĚN

menu

PANELY BEZ PRŮHYBU

menu

DŘEVO PRO VYSOKÉ BUDOVY

menu

PROLAMOVÁNÍ OTVORŮ

menu

ZAJIŠTĚNÍ STROPŮ HURDIS

   
menu

O NÁS

   
   

kontakty
  KONTAKTY
 

Prof. Ing. VÁCLAV ROJÍK, DrSc.
Na Hřebenkách 61
150 00 Praha 5

  e-mail: incoro@seznam.cz
telefon: +420 602 685 209

 

created by WEB-STUDIO

INCORO
 

SANACE SLOUPŮ A STĚN

 
 

Zvětšení únosnosti železobetonového nebo zděného sloupu se dosahuje rovněž předpětím subtilních příložek. Předpětím lze zvětšit únosnost sloupu o několik desítek tun.

 

Postupuje se tak, že po osazení ocelových roznášecích destiček u hlavy a paty sloupu se přiloží ke sloupu dvě nebo čtyři příložky, tyto se na obou koncích ke sloupu připojí, přičemž se prohnou rozepřením proti sloupu montážními podložkami. Po dosažení žádaného tvaru se odstraní podložky a pomocí svorníků se příložky uvedou do přímého tvaru. Tím vznikne ve sloupu potřebné předpětí zvětšující jeho únosnost. Podstata vynálezu je patrna z patentního spisu na této stránce. Ukázky z napínání železobetonových sloupů lze vidět na následujících fotografiích.

 

Sanace sloupů a stěnSanace sloupů a stěnSanace sloupů a stěnSanace sloupů a stěn

 

Příložky se v hlavě i patě opírají o stropní průvlaky. Ty jsou však namáhány předpínacími silami pouze v nejvyšším podlaží a na úrovni základů. V mezilehlých podlažích se síly shora a zdola vyruší a průvlaky nejsou namáhány, pouze zprostředkují přenos předpínacích sil po výšce budovy. Ke sloupům lze přiložit podle potřeby větší počet ocelových příložek

Stejně lze postupovat i při zvětšování únosnosti plošných stěn - příložky vedle sebe v určitých vzádlenostech - nebo u cihelných pilířů.